Generalforsamling i Kultursamvirket

61 kulturinstitutioner/-organisationer er medlem af Kultursamvirket og 18 af disse deltog ved den årlige generalforsamling, der blev afholdt mandag 29. oktober 2018 på Århus Kunstakademi.Som altid på generalforsamling afgav foreningens forkvinde Elisabeth Wedderkopp sin årsberetning, hvor hun bl.a. kunne berette om, at der i 2017/2018 er blevet holdt flere møder mellem Kultursamvirket og Aarhus Kommune, kulturudvalget og kunstrådet. Møderne har blandt andet handlet om inddragelse af eksisterende kulturressourcer og –kompetencer, kulturskabte arbejdspladser, legacy 2017 og en kommende rapport om Aarhus’ visioner. Det er her vigtigt at understrege, at Kulturudvalget fungerer som et rådgivende organ for politikere og embedsmænd i Aarhus Kommune.

Desuden fortalte foreningens forkvinde, at Kultursamvirket afgav et høringssvar til kommunen i forbindelse med det sparekatalog, der blev fremlagt i begyndelsen af efteråret 2018. Her anfægtede Kultursamvirket, at kommunen, umiddelbart efter at kulturhovedstadsåret er overstået, påtænker besparelser i kulturpuljer og -tilskud i stedet for at give kulturområdet et løft, som der ellers blev talt meget om op til og under kulturhovedstadsåret. Da budgettet for 2019 blev formelt vedtaget af byrådet i oktober var hovedparten af besparelserne på kulturområdet fjernet, men et løft blev det ikke til.

Efter forkvindens gennemgang af det forgangne år, blev både regnskabet og det kommende budget for Kultursamvirket gennemgået og godkendt. Hele referatet fra generalforsamlingen 2018 kan læses HER.

Næste medlemsmøde bliver holdt i januar. Mere info sendes ud til medlemmerne snarest.

Efter generalforsamlingen og det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde ser Kultursamvirkets bestyrelse ud som følger:

  • Formand: Elisabeth Wedderkopp – Teatret Svalegangen
  • Næstformand: Iben Mosbæk – Kunsthal Aarhus
  • Kasserer: Marianne Gasbjerg- Århus Kunstakademi
  • Medlem: Flemming Dybbøl – Godsbanen 
  • Medlem: Mia Fuglsang Holm, Radar

Suppleanter (deltager i bestyrelsesmøderne)

  • Kirstine Schiess Højmose – Aarhus Billedkunstcenter
  • Pernille From Klausen – Hvid Støj Sceneproduktion
  • Jette Sunesen – Aarhus Litteraturcenter
  • Rasmus Malling Lykke Skov – Uafhængige Scenekunstnere (Teater Fluks)
  • Jesper Mardahl – Promus, Produktionscentret for rytmisk musik i Aarhus