Kultursamvirket

OM KULTURSAMVIRKET

Kultursamvirket i Aarhus er en sammenslutning af kulturinstitutioner og -organisationer i Aarhus. Vi er organiseret som en forening. Foreningen har mere end 60 forskellige aarhusianske kulturinstitutioner/organisationer som medlemmer.

Foreningens vedtægtsbestemte formål er:

  • at fremme medlemmernes fælles interesser til gavn for Aarhus som kunst- og kulturby.
  • at fremme kulturens synlighed som værdifuld del af byens selvforståelse – herunder motivere og stimulere dialogen mellem kulturens institutioner/ organisationer og byens politiske niveau samt sikre en engageret og synlig debat om væsentlige kulturpolitiske forhold.
  • at fungere som et forum for dialog og erfaringsudveksling mellem medlemmerne.

Som medlemmer kan optages:

  • Kulturinstitutioner som får fast driftstilskud fra Aarhus Kommune.
  • Kulturinstitutioner som får fast huslejetilskud fra Aarhus Kommune.
  • Paraplyorganisationer som gennem vedtægter repræsenterer frie kunstnergrupper.

I stigende grad har Kultursamvirket faciliteret debat – og dialog-arrangementer mellem kulturmiljøet og det politiske og forvaltningsmæssige niveau.
Kultursamvirket fungerer som høringspart i forhold til kommunens politiske tiltag på kulturområdet, ligesom vi bl.a. har en rådgivende funktion i forhold til udpegning af medlemmer til kommunens kunstråd.