BLIV MEDLEM


Kultursamvirket arbejder for, at sikre bedre vilkår for det aarhusianske kunst- og kulturlive, gennem engageret og synlig debatter om væsentlige kulturpolitiske forhold. Som medlem af Kultursamvirket får du en aktiv stemme ind i foreningens arbejde, og er med til at sætte dagsorden for vores politiske arbejde.

Kultursamvirket bestræber sig på at have en tæt og vedvarende dialog med Aarhus Kommune og Kulturforvaltningen, vi er blandt andet med til at lave en samlet indstilling til udnævnelsen af medlemmer til nye kunstråd. 

Kultursamvirket arbejder for, at diversiteten i det aarhusianske kulturmiljø tilgodeses samt at fagligheden styrkes.

Som medlem ved kultursamvirket får institutionen/organisationen adgang til: 

  • Medlemsmøder. Aktuelle politiske emner tages op, og vi inviterer både kunstråd, kulturudvalget samt politiker med på møderne. 
  • Et politisk og fagligt fællesskab på tværs af kulturaktører i Aarhus. Fokus er at skabe dialog og erfaringsudveksling.
  • Kultursamvirkes årlige generalforsamling.
  • Nyhedsbreve om foreningens arbejde og løbende orientering om aktuelle politiske sager. 
  • Mulighed for at indgå i bestyrelsesarbejdet.
  • Mulighed for tilkøb af bistand fra Center for Økonomi og Personale Aarhus kommune omkring sexisme, administration og løn. 
  • Kultursamvirket er med i Erhvervs- og Kulturforum Aarhus. Forummet skaber bro mellem kulturlivet, det politiske og erhvervslivet, ved f.eks. brobygnings møder med kultur og erhvervslivet.

Medlemmerne har altid mulighed for at kontakte bestyrelsen eller sekretariatet med sager, som Kultursamvirket kan tage op og undersøge nærmere.

For at blive medlem af Kultursamvirket skal I være en

  • Kulturinstitution som får fast driftstilskud fra Aarhus Kommune.
  • Eller kulturinstitution som får fast huslejetilskud fra Aarhus Kommune.
  • Eller en paraplyorganisation som gennem vedtægter repræsenterer frie kunstnergrupper.

Kultursamvirkets medlemmer er en bred skare af det aarhusianske kulturmiljø. Foreningen rummer både de store og de små institutioner samt paraplyorganisationer, der repræsentere de frie kunstnere/grupper. Fælles for alle medlemmer er, at de er professionelle og har hjemstavn i Aarhus Kommune. 
Se vores medlemsliste her

Tilmelding

I tilmelder jer ved at skriver til info@kultursamvirket.dk, og vedhæfte institutionens/organisationens vedtægter. 

Kultursamvirket vil tage jeres ansøgning om medlemskab med til næste bestyrelsesmøde, og derefter vil I få svar på jeres ansøgning. 

I 2023/24 koster et medlemskab 1.000 kr. 

Har du spørgsmål angående medlemskab og fordele, så kontakt gerne vores koordinator på mail info@kulturkoordinator