Referat af medlemsmøde d. 13. marts 2024

Opsamling fra medlemsmøde om mangfoldighed og diversitet i kulturlandskabet

Tid: Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 18.00 –20.00

Sted: RADAR – Karen Wegeners Gade 6, 8000 Aarhus

 • Dirigent og referent
  • Dirigent: Marianne Gasbjerg og Ole Jørgensen
  • Referent: Marie Fonager

Onsdag den 13. marts 2024 samledes medlemmer af Kultursamvirket og Kulturudvalget i Aarhus til et dialogmøde under temaet “Åbne Arme, Åbent Sind”. Mødet, der blev afholdt på Radar i Aarhus, havde til formål at diskutere mangfoldighed, diversitet, ligestilling og tilgængelighed i det lokale kulturliv.

Vigtige pointer og indsigter fra mødet:

 1. Mangfoldighed som ansvar og mulighed:
  • Det blev understreget, at mangfoldighed skal ses som et fælles ansvar og en berigelse for alle kulturelle institutioner og organisationer. Deltagerne blev enige om, at mangfoldighed indebærer mere end blot tilstedeværelse; det kræver aktiv deltagelse og repræsentation på alle niveauer – fra publikum til formidling og ledelse.
 1. Barrierer og tilgængelighed:
  • Der blev diskuteret, hvordan forskellige barrierer kan hindre lige adgang til kulturelle tilbud. Vigtigheden af at identificere og nedbryde disse barrierer blev fremhævet, så alle borgere, uanset baggrund eller økonomisk situation, kan nyde og deltage i kulturlivet.
 1. Strategier for øget diversitet:
  • For at fremme en bredere deltagelse blev det foreslået at integrere mangfoldighed i planlægningen af kulturtilbud og kommunikation. Dette kunne omfatte alt fra genreblanding i forestillinger til placering af kulturaktiviteter i forskellige bydele for at møde borgerne, hvor de er.
 1. Dataindsamling og analyse:
  • En central diskussion omhandlede nødvendigheden af at indsamle og analysere data om kulturforbrug for bedre at forstå og adressere behovene hos forskellige grupper. Ved at bruge demografiske data kan kulturinstitutioner målrette og tilpasse deres tilbud mere effektivt.
 1. Unge og kultur:
  • Et særligt fokus var på at engagere børn og unge, hvilket inkluderede ideer som et børneårskort til kulturinstitutioner og evt implementering af “kulturrygsækken” efter norsk model, så alle børn møder kunsten i skoletiden.

Fremadrettet: Mødet sluttede med en aftale om, at fortsætte dialogen og samarbejdet om at integrere disse indsigter i det daglige arbejde inden for kulturinstitutioner og organisationer. Kultursamvirket forpligter sig til at være en katalysator for denne vigtige udveksling af viden og erfaringer.

Vi ser frem til at bygge videre på de indsigter, der er opnået, og at implementere konkrete tiltag, der kan fremme et mere inkluderende og mangfoldigt kulturliv i Aarhus. Hold øje med kommende initiativer og muligheder for at deltage og bidrage til disse vigtige diskussioner.

Vi takker alle deltagere for deres bidrag og ser frem til næste skridt sammen!