Referat af generalforsamling 2023

KULTURSAMVIRKET I AARHUS

Tid: tirsdag d. 24. oktober 2023 kl. 15.00 –17.00

Sted: BoraBora – Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Dirigent: Elisabeth Wedderkopp
  2. Referent: Pernille F. Klausen
 2. Formandens årsberetning v. Elisabeth Wedderkopp.
  Det har været et travlt år for bestyrelsen. Som formand har jeg haft over 30 møder, plus et hav af forberedelsestimer. Så det har været travlt igen i år. 

  MEDLEMSMØDER 
  Møde med Kulturudvalget: I august sidste år afholdt vi et medlemsmøde med kulturudvalget, det var en god eftermiddag med masser af dialog på tværs af kulturlivet og politikerne. Desværre kom der mange afbud på selve dagen fra politikere. 
  Folketingsvalg og debatmøde: DMF inviterede til kulturpolitisk debatmøde på DOKK1, og tog Kultursamvirket med som sparring. Sammen ville vi gøre kulturlivet mere præsent for både politikerne og borgerne under valget. Vi var glade for at være en del af det store arrangement.
  EKFA-konferencen: Erhvervs- og Kultur forum Aarhus afholdt stormøde i Kulturbunkeren. Konferencen handlede om; ”fokus på overraskende partnerskaber – det store potentiale i krydsfeltet mellem kultur og erhverv”. Der var oplæg og live-matching, hvor deltagerne blev sat sammen i en blanding mellem kultur- og erhvervsliv. Her opstod ideer, som deltagerne efterfølgende fik mulighed for at søge midler til at videreudvikle. Der var 25 ansøgninger fordelt på 9 projekter, hvoraf 4 projekter blev støttet. Der var rigtig stor tilslutning til dagen, og der var sågar venteliste.

  ERHVERVS- OG KULTUR FORUM AARHUS (EKFA)
  EKFA har til opgave at være katalysator for aktiviteter og konkrete tværgående samarbejde mellem erhvervsliv, kulturliv og Aarhus Kommune. Kultursamvirket sidder i bestyrelsen på EKFA, og jeg håber at den nye bestyrelse får en mere aktiv rolle i EKFA. 
  Den årlige EKFA- konferencen løber af stablen 16. november 2023. Konferencen sætter fokus på: ”meningsfyldte fællesskaber for at sikrer bedre trivsel for unge”. Den stigende mistrivsel blandt unge er en stor samfundsmæssig udfordring. Politikerne i Aarhus vil gøre noget ved den problemstilling, og sammen med Kultur- og erhvervsliv ønsker de at finde løsninger. Der er nedsat 4-5 arbejdsgrupper på tværs af kultur og erhverv. Arbejdsgrupperne er ved at udfærdige forskellige forslag, til hvordan vi kan skabe større fokus og viden om unges trivsel. 

  GENSTARTSPULJE OG KOMMUNIKATIONS STRATEGI 
  Fra genstartspuljen er der øremærket midler til en fælles kommunikationsindsats for kulturen i Aarhus. Kultursamvirket har sammen med Aarhus Kommune lavet et samarbejde med BARC. 
  BARC har indsamlet data og analyserede på de udfordringer, Aarhus kulturliv har haft i forbindelse med kommunikation til kulturbrugerne under og efter Corona- og finanskrisen. En stor del af vores medlemmer har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Nogle af jer blev inviteret til en workshop; én for de publikumsrettede og én for de aktørrettede.
  Resultatet og anbefalingerne fra analysen skal være klar ved udgangen af 2023, hvor den skal præsenteres og godkendes af Aarhus kommune og Salling fonden, inden der kan laves en fælles kommunikations indsats.

  KUNSTRÅD OG FESTUGEN
  Der har været udskiftninger i kunstrådet og bestyrelsen for Festugen. Vi har læst de ansøgninger der kommer ind, og lavet en bruttoliste over hvad vi synes er egnede kandidater. Vi tager udgangspunkt i erfaring, køn og indsigt i Aarhusiansk kultur. I sidste ende er det rådmanden der bestemmer, og byrådet der godkender kandidaten.

  POLITIK, BUDGET OG SPARERUNDER.
  Kulturen har lidt under de seneste sparerunder. Kulturområdet er det området hvor der procentvis er blevet sparet mest. Det er hjerteskærende at se politikerne, som skulle tale vores sag i budgetforhandlingerne stort set, ikke bærer noget ind.
  Det blev vedtaget at der kun skal laves en ny kulturpolitik hver 8. år. Lige nu har vi en kulturpolitik og handlingsplan der er lavet til en 4-årig periode, som nu skal strækkes over 8 år. Om det er godt eller skidt må tiden vise. MEN det er vigtigt at vi (kulturen i Aarhus) lærer at se ud over egne interesser, og sammen tage et fælles ansvar og arbejde for bedre vilkår.
  Jeg foreslår at der bliver nedsat et Kulturpolitisk udvalg, som består både af bestyrelsesmedlemmer og af menige medlemmer af kultursamvirket, der skal arbejde for den sag.

  SEKRETARIATSFUNKTION I KULTURSAMVIRKET
  Til sidst vil jeg sige at det er utroligt vigtigt at vi bibeholder den sekretariatsfunktion der er. Det er en stor hjælp til bestyrelsen at have én person til at holde fast i arbejdsopgaverne og planlægger. 
  Informationen ud til medlemmerne har været sparsom i 2022/23, da vores medarbejder var på barsel og vi valget ikke at ansætte en vikar. 
  TAK FOR DENNE GANG
  Til sidst vil jeg takke af, for de mange år jeg har været en del af Kultursamvirket, jeg går i dag af som formand og træder ud af bestyrelsen. Håber at der kommer nye kræfter til, som vil kæmpe for kulturen som en helhed – for sammen, er vi stærkere.” 
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Marianne Gasbjerg.
  1. Godkendt – se vedhæftet dokument
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget v. Marianne Gasbjerg.
  1. Budget og medlemskontingentet på 1.000 kr. godkendes
   Budget ses i vedhæftet dokument. 
   Note: Generalforsamlingen foreslår at bestyrelsen undersøger muligheden for at forhøje kontingentet for de ”stærke” medlemmer. Formålet er at styrke økonomien i Kultursamvirket. Dette forslag skal præsenteres for generalforsamling i 2024. 
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
  1. Revisor: Ilse Vestergaard blev genvalgt.         
  2. Revisorsuppleant: Marc Sejr Eggen fra Kulbroens Venner genvalgt.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. De valgte er: 
  1. Gemma Brotherton-Ratcliffe, Aarhus Festuge
  2. Ole G. Jørgensen, RADAR
  3. Christian Juul Wendell – Institut for X og Frontløberne. 
 7. Valg af suppleanter. De valgte er:
  1. Jette Sunesen,Aarhus Litteraturcenter
  2. Kasper Egelund, Bora Bora
  3. Rasmus Malling Lykke Skov, Uafhængige Scenekunstnere
  4. Charlotte Mors, Performing Arts Platform
  5. Kirstine Schiess Højmose, Aarhus Billedkunstcenter
 8. Indkomne forslag 
  a. Nedsættelse af Kulturpolitisk udvalg: 
  Det forsåles at der nedsættes et Kulturpolitisk udvalg bestående af minimum et medlem fra bestyrelsen samt medlemmer fra Kultursamvirkets medlemskreds. 
  1. Generalforsamlingen giver mandat og godkender arbejdet dertil.                    
 9. Orientering om nye medlemmer: 
  1. HUGGEORMEN
  2. Teater Fluks
  3. BKF Midtjylland
 10. Eventuelt.
  • Tak for denne gang til den afgående formand Elisabeth.