Medlemsmøde: Trivselssamtaler og Code of Conduct

I over et år har Kultursamvirket arbejdet på at sikre trygge arbejdsmiljøer sammen med Aarhus Kommune, Idrætssamvirket, Folkeoplysningssamvirket og Århus Ungdommens Fællesråd.

Vi tager afstand og siger fra overfor krænkende adfærd.

Tid: torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 15.00 – 16.00 (inden generalforsamlingen kl. 16.00) 

Sted: Lille Scene på Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, 8000 Aarhus C 

Tilmelding: senest den 25. oktober til info@kultursamvirket.dk

PROGRAM: 

  • Kl. 15 – 16: Medlemsmøde
  • Kl. 16 – 17:30: Generalforsamling 2021

”TRIVSELSSAMTALER – SKAB ET TRYGT SAMTALERUM PÅ ARBEJDSPLADSEN” 

Teater Svalegangen præsenterer deres Trivselssamtale-model, og lægger op til åben dialog om, hvordan vi kan opbygge et trygt samtalerum på arbejdspladsen. Teatret har arbejdet på at skabe en model der kan sikre en kontinuerlighed, og give medarbejderne mulighed for at frit kunne dele udfordringer, problemer og successer. 

Præsentationen lægger op til en åben dialog og erfaringsudveksling blandt deltagerne. 

Oplægsholder Jens Hyldgaard

KULTURSAMVIRKETS CODE OF CONDUCT 

I over et år har Kultursamvirket arbejdet på at sikre trygge arbejdsmiljøer sammen med Aarhus Kommune, Idrætssamvirket, Folkeoplysningssamvirket og Århus Ungdommens Fællesråd. Vi tager afstand og siger fra overfor krænkende adfærd. Derfor har Kultursamvirket arbejdet på et Code of Conduct, som alle medlemmerne kan anvende såvel videreudvikle. 

Kultursamvirkets Code of Conduct: 

”Kultursamvirket arbejder målrettet på at skabe et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø blandt vores medlemmer og deres ansatte. Kultursamvirket har fokus på at fremme den gode og konstruktive arbejdskultur. 

– Vi ønsker, at alle skal møde hinanden med respekt, anerkendelse og et åbent sind. 

– Vi arbejder for at fremme en arbejdskultur, hvor der er tryghed og mulighed for at sige fra overfor krænkelser af enhver art. 

– vi tolererer ingen form for krænkende adfærd, hverken fysisk eller psykisk. 

– Vi er bevidst om, at det kan være forskelligt, hvad den enkelte oplever som krænkende adfærd. 

– Vi arbejder for at vores medlemmer og deres ansatte trygt kan sige fra, og få den nødvendige beskyttelse og opbakning fra arbejdspladsen. 

Vi opfordrer alle medlemmer af Kultursamvirket til at bakke op om Kultursamvirkets Code of Conduct, og at hver medlemsorganisation laver et adfærdskodet. Alle har ret til at have en tryg arbejdskultur! ”