Kultursamvirket afgav høringssvar til kommunens sparekatalog

 september 2018 indsendte Kultursamvirket et høringssvar til Aarhus byråd i forbindelse med forhandlingerne om det fremlagte sparekatalog.

Sparekataloget indeholdte flere nedskæringer på kulturområdet, og efter en god dialog i Kultursamvirkets bestyrelse blev høringssvaret afsendt.

I høringssvaret anfægter Kultursamvirket blandt andet det faktum, at kommunen straks kulturhovedstadsåret er slut, påtænker at skære ned i kulturpuljer og -tilskud i stedet for at give kulturområdet et løft, som der ellers blev talt meget om op til og under kulturhovedstadsåret. 

I høringssvaret skrev Kultursamvirket blandt andet:

”Aarhus Kommune slanker kulturen i den by, som i mere end I år har arbejdet ihærdigt på at løfte kulturen gennem hele processen med Kulturhovedstad 2017. Kulturlivet har kæmpet en fantastisk kamp og det har resulteret i et meget værdifuldt momentum for Aarhus – men med dette spareforslag er det et samlet kulturliv i Aarhus, der mister kadence og den kulturelle fødekæde svækkes. Der skal så lidt til at miste så utrolig meget og det, man nu skærer ned på, vil koste endnu mere at genopbygge igen”.

Endvidere understreger Kultursamvirket i høringssvaret, at man… ”anbefaler, at politikerne bliver mere ambitiøse på kulturens vegne, fordi kulturen er en vigtig brik i byens udvikling. Kultur er investering i Aarhus’ fremtid som erhvervsby, konference by, turistby, uddannelses by, forsknings by og ikke mindst som den bedste by at leve og bo i”.

Aarhus Byråd vedtog formelt det endelige budget for 2019 i midten af oktober, og det er et forlig mellem 28 af byrådets 31 medlemmer. Enhedslisten og Liberal Alliance er ikke en del af forliget.

Da budgettet blev vedtaget af byrådet var hovedparten af besparelserne på kulturområdet fjernet, dog skæres der i nogle kulturpuljer og hos enkelte kulturinstitutioner.

Hele budgetforliget i detaljer kan læses her: https://aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budgetforlig-2019/