INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

 Tid: onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 14.30 –16.00. 

Sted: Aarhus Litteraturcenter, vogn 1 – Godsbanen Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C. 

Tilmelding: senest den 23. oktober 2022 til info@kultursamvirket.dk.

 DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens årsberetning v. Elisabeth Wedderkopp. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Marianne Gasbjerg. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget v. Marianne Gasbjerg. 

Bestyrelsen foreslår at bibeholde medlemskontingentet på 1.000 kr. 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for 2 år) 

På valg: 

  • Elisabeth Wedderkopp – Teatret Svalegangen 
  • Marianne Gasbjerg – Århus Kunstakademi 
  • Mette Bjerge – Musikhuset 
  • Jette Sunesen – Aarhus Litteraturcenter (vælges for 1 år) 

Ikke på valg: 

  • Christian Juul Wendell – Institut for X og Frontløberne. 

7. Valg af suppleanter (Der kan vælges op til 5 suppleanter, som sidder 1 år ad gangen). 

Suppleanter i 2021/22: 

  • Jesper Mardahl – Promus Rasmus Malling Lykke Skov – Uafhængige Scenekunstnere Merete Stubkjær – Aarhus Filmværksted Kasper Egelund – Bora Bora 

8. Indkomne forslag. Forslag sendes til info@kultursamvirket.dk senest den 10. oktober 2022. 

9. Orientering om nye medlemmer. 

10. Eventuelt:

Opsamling og forslag til konkrete handlinger fra medlemsmødet 

”KULTUR I FÆLLESKAB – DIALOGMØDE MED KULTURUDVALGET ”den 10.august 2022. Læs om medlemsmødet på vores hjemmeside her.