INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2023

Tid: tirsdag d. 24. oktober 2023 kl. 16.00 –17.00. 

Sted: BoraBora – Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C. 

Tilmelding: senest den 20. oktober 2023 til info@kultursamvirket.dk.

 DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN: 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens årsberetning v. Elisabeth Wedderkopp.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Marianne Gasbjerg.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget v. Marianne Gasbjerg.
  1. Bestyrelsen foreslår at bibeholde medlemskontingentet på 1.000 kr. 
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  (Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for 2 år) 

  På valg: 
  Jette Sunesen – Aarhus Litteraturcenter
  Christian Juul Wendell – Institut for X og Frontløberne. 
  Elisabeth Wedderkopp – Teatret Svalegangen (valgt i 2022, men har valgt at stoppe)

  Ikke på valg i 2023: 
  Marianne Gasbjerg – Århus Kunstakademi 
  Mette Bjerge – Musikhuset 

  Valg af suppleanter:
  (Der kan vælges op til 5 suppleanter, som sidder 1 år ad gangen)

  Suppleanter i 2022/23: 
  Kasper Egelund – Bora Bora
  Rasmus Malling Lykke Skov – Uafhængige Scenekunstnere 
  Gemma Brotherton-Ratcliffe – Aarhus Festuge
  Kirstine Schiess Højmose – Aarhus Billedkunstcenter
  Jesper Mardahl – Promus 

 7. Indkomne forslag 
  Forslag sendes til info@kultursamvirket.dk senest den 15. oktober 2023.
  a. Nedsættelse af Kulturpolitisk udvalg:
  Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et Kulturpolitisk udvalg bestående af minimum et medlem fra bestyrelsen samt medlemmer fra Kultursamvirkets medlemskreds.

 8. Orientering om nye medlemmer.

 9. Eventuelt.