Høringssvar til Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024

”Aarhus – med kulturen i hjertet og blikket mod verden”, sådan lyder den nye vision for Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024. Aarhus kommune modtog 36 høringssvar til kulturpolitikken, et af dem var fra Kultursamvirket i Aarhus.

Udkastet til den kommende kulturpolitik bragte glæde i Kultursamvirket, da den både præsentere mange vigtige og fremsynede resultater og samtidig har spændende visioner og nye initiativer for kunst og kultur i Aarhus.
Udkastet har ambitioner, og Kultursamvirket kan genkende mange af vores medlemmers røster repræsenteret i udkastet.

Du kan læse udkastet til Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024 her.

Ambitionerne i kulturpolitikken kommer til udtryk i de fremtidige budgetter – ikke kun i kulturbudgettet, men på tværs af magistraternes budgetter. Vi har kompetencerne til at føre denne visionære kulturpolitik ud i livet, men økonomien skal naturligvis følge med.

Kultursamvirket vil gerne opfordre til, at flere kommunale opgaver sættes i udbud, så kulturaktører kan byde ind på opgaverne – herunder også frie aktører. Der er mange ressourcer at hente i kulturlivet, både når det gælder nye, kommunale kulturinitiativer og initiativer, der ikke umiddelbart handler om kultur. Ligeledes opfordrer vi til, at Aarhus Kommune tænker kunstnerne ind i flere kommunale opgaver, herunder også på strategisk niveau. Kultursamvirkets medlemmer indgår gerne i en dialog om, hvordan nye opgaver kan nå frem til kunstnere og andre kreative aktører. At inddrage kreative aktører i flere kommunale opgaver vil både bidrage med innovative tilgange til at løse opgaver og vil være med til at fastholde flere kreative aktører i byen.

Du kan læse hele Kultursamvirkets høringssvar her.

Høringssvart blev sendt ind den 30.november 2020, og du kan læse mere om kulturpolitikken og de andre høringssvar på Aarhus kommunes hjemmeside.

Det er muligt at læse og høre referatet fra byrådsmødet d. 20.januar under punkt 15. Du finder referatet her.