Foretræde for Økonomiudvalget: besparelser for  kunst og kultur i Aarhus

Den 23. januar 2023 havde Kultursamvirket fortryde for Økonomiudvalget ang. de varslede besparelser for kunst og kultur.

 Kultursamvirkets foretræde for Økonomiudvalget den 23. januar 2023 

Kultursamvirket havde håbet, at der ved budgetforhandlingerne blev tildelt flere midler til kunst og kultur og ikke skåret mere på et i forvejen udsultet område. 

Kulturlivet har været hårdt presset siden 2020. Først med Corona som påvirkede produktion, publikum og aktiviteter i en toårig periode, der fortsat har følgevirkninger for en lang række brancher. Effekterne af krigen i Ukraine med højere energiomkostninger og inflation gør det endnu sværere for mange aktører. Det er derfor med stor bekymring, at Kultursamvirket ser på de bebudede besparelser for Kultur- og Borgerservice. Dertil kommer, at kulturområdet også rammes af besparelser inden for Børn og Unge. Det betyder, at kunst- og kulturområdet på flere områder rammes dobbelt. 

Vi oplever gang på gang, at kulturen bliver nedprioriteret og anses for ’flødeskum’ og vi mener det er en uklog prioritering i fremtidens Aarhus på flere niveauer: 

  • Aarhus markedsføres i høj grad på netop sine kunst- og kulturtilbud, hvilket har mange afledte effekter i andre erhverv. 
  • Aarhus’ temperaturmålinger af Epinion viser gang på gang, at borgerne i Aarhus især fremhæver byens kulturliv som den mest afgørende faktor for, hvad der gør Aarhus attraktiv at bo i. 
  • Beviset for kunstens rolle i forbedring af sundhed og velvære er for længst blevet eftervist af forskningen, senest af WHO’s rapport på området (note 1) . Kunst og kultur er med til at styrke det enkelte menneskes mentale overskud og mentale sundhed i hele menneskets levetid. 
    • Note 1: WHO health Evidence Network Synthesis Report 67: “What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? – a scoping review”  

Følgende områder påvirker mange: 

Besparelser inden for Børn og Unge. 

Det er skræmmende, at budgettet til børn og unges oplevelser og møde med kulturen bliver kraftigt beskåret. Taberne er her børn og unge, som ikke længere får mulighed for at stifte bekendtskab med teateret, billedkunsten eller den klassiske musik. De mister kulturel dannelse, udsyn, viden og trivsel. Ved at gennemføre de varslede besparelser, vil børne- og ungdomslivet i kommunen blive fattigere. Samtidig vil indsatsen på området, som kulturinstitutioner har lagt et kæmpe arbejdet i, falde til jorden. 

Puljebesparelser 

Puljebesparelser betyder en tilbagegang for hele udviklingsarbejdet på kulturområdet. Der er så få midler i forvejen, at hver enkelt krone tæller. Besparelserne vil her primært ramme er de mindre aktører, for hvem puljerne er nødvendige for at udvikle og producere kunst og kultur. Puljerne er en vigtig del af vores fødekæde, hvor Aarhus i mange år har oparbejdet et sundt og producerende vækstlag med disse puljer.

Vi ser derfor særligt nedlæggelse af PUKK-puljen som et stort problem. PUKK er er målrettet kunstneriske og kulturelle aktiviteter, som skabes af, for og med unge i Aarhus Kommune. Puljen prioriterer projekter med små budgetter, hvor puljen kan gøre størst forskel. De unge var selv drivkraften bag at få puljen oprettet og er i dag en essentiel del i at udvikle den næste generation af kulturskabere i Aarhus. Ungekulturen har siden 2017 kæmpet for, at PUKK-puljen permanentliggøres. 

Sidst men ikke mindst lægger besparelserne op til flytning og nedrivning af kulturelle produktionsfaciliteter, der vil gøre arbejdsforholdene for byens kunstnere sværere og for nogle kunstarter helt umulige. 

Nedskæringer vil medføre et stort videnstab, tabte arbejdspladser, færre produktionsfaciliteter og fraflytning af den kunstneriske talentmasse. Det synes vi er problematisk! 

Vi håber at I vil genoverveje de bebudede besparelser. Det er så lille en del af besparelserne, men er af enorm betydning for kunsten og kulturen. 

Med venlig hilsen 

Kultursamvirket i Aarhus 

Kultursamvirket kort fortalt: Kultursamvirket i Aarhus er en sammenslutning af kulturinstitutioner, -organisationer og -foreninger i Aarhus. Vi er organiseret som en forening, og repræsenterer mere end 60 medlemmer inden for alle kunstretninger. Medlemsskaren tæller både det kulturelle vækstlag og de store institutioner i byen.