Aarhus mod sexisme

KULTURSAMVIRKET: Der er behov for mere åbenhed og dialog om sexisme  

Ud fra den netop offentliggjorte rapport om sexisme i det aarhusianske kultur- og fritidsliv, viser der sig et billede af et kulturliv, der har behov for mere åbenhed og dialog om sexisme og krænkelser på arbejdspladsen.  

I Kultursamvirket arbejder vi for at fremme dialog mellem vores medlemmer, derfor har vi også valgt at skride til handling og inviterer til et medlemsmøde om ”sexisme/krænkende adfærd på arbejdspladsen”. På tværs af kulturaktørerne skal vi sammen skabe et handlingsrum med fokus på erfaringsudveksling, inspiration og konkrete redskaber til sikring af god arbejdskultur, der skal munde ud i et Code of Conduct for kulturlivet i Aarhus. 

Kultursamvirket, der har en stor skare af de aarhusianske kulturinstitutioner som medlemmer, ønsker at offentliggørelsen af rapporten, bliver startskuddet for mere synliggørelse af, hvad en god arbejdskultur er. Vi ønsker at se fremad og arbejde for at fremme en god arbejdskultur samt at fjerne uhensigtsmæssig og skadende adfærd der, hvor det må forekomme på vores felt. 

Vi er glade for, at Aarhus kommune har taget initiativet til at lave undersøgelsen, og vi har set frem til, at den nu offentliggøres. Rapporten må ikke stå alene. Derfor er det vigtig, at der sker handling og opfølgning både fra kulturinstitutionerne og kommunen. 

Baggrund for undersøgelsen: Kultursamvirket har været med som sparringspartner sammen med Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og Folkeoplysningssamvirket til Aarhus kommunes sexisme undersøgelse. Med kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) i spidsen blev undersøgelsen søsat i november 2020, og næsten 2.000 borgere i Aarhus kommune har deltaget. Spørgeskemaet spurgte ind til oplevelser med sexismen og sexchikane i det aarhusianske kultur- og fritidsliv i inden for de sidste 2 år. 

Om Kultursamvirket:Kultursamvirket i Aarhus er en sammenslutning af kulturinstitutioner og -organisationer i Aarhus. Vi er organiseret som en forening og har mere end 60 forskellige aarhusianske kulturinstitutioner/ organisationer som medlemmer. Formålet er at skabe dialog og erfaringsudveksling mellem medlemmerne samt fremme fælles interesser til gavn for Aarhus som kunst- og kulturby. I stigende grad har Kultursamvirket faciliteret debat- og dialog-arrangementer mellem byens kulturmiljø og det politiske og forvaltningsmæssige niveau.

Denne pressemeddelelse er udsendt af Kultursamvirkets bestyrelse. 

Den 17.marts 2021

Hent pressemeddelsen som PDF her

Læs hele undersøgelsen her, samt beskrivelse af initiativet Aarhus Mod Sexisme.

Det er også muligt kun at læse delrapporten der har fokus på kulturinstitutioner / organisationer, delrapporten finder du her.