24. oktober kl. 18:30: Kulturen ind i valget! valgdebat på DOKK1

Mandag den 24. oktober kl. 18:30-20:30 inviterer Dansk Musiker Forbund Aarhus, Kultursamvirket i Aarhus, Erhverv Aarhus og DOKK1 i fællesskab til debat på Rampen, DOKK1. 

Med arrangementet ønsker vi at samle kulturaktører, erhvervsliv og folketingskandidater med henblik på at skabe dialog og sætte kulturen på dagsordenen i valgkampen. Selve debatten vil være efterfulgt af en samtalesalon, hvor deltagerne har mulighed for at tale med folketingskandidaterne og med hinanden.

Tilmelding via Facebookbegivenheden – klik her!

At investere i kulturen er at investere i vores samfund 

Det er det, fordi: 

Kultur er en del af løsningen på de store velfærdsudfordringer, 

vi som samfund står overfor.
Kultur er væsentlig for vores dannelse, uddannelse og fællesskab.

Kultur er en del af vores erhvervslivs på linje med andre erhverv. 

Derfor vil vi gerne debattere følgende spørgsmål:

Hvordan skal kulturen spille ind i fremtidens velfærd?
Hvordan sikrer vi borgernes ret/adgang til kultur?
Hvordan får vi anerkendt kulturen som erhverv?

Debatten består af tre tema-runder med udgangspunkt i spørgsmålene ovenfor efterfulgt af en fjerde runde med spørgsmål fra publikum. Debatten modereres af Louise Pettersson, kulturredaktør ved Jyllands-Posten. 

Vil du hjælpe os med at sætte kulturen på dagsordenen?
Vi håber på at se dig til vores debatarrangement den 24. oktober, men vi ville sætte stor pris på, hvis du også havde lyst til at fortælle andre om arrangementet og opfordre dem til at deltage. 

Det kan du gøre ved:

Vi ser frem til debatten! 

På vegne af,

Dansk Musiker Forbund Aarhus, Kultursamvirket i Aarhus, Erhverv Aarhus og DOKK1